ดี-คอนแทค (D-CONTACT) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยเกี่ยวกับการดูแลดวงตาเช่น
ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อลม ตาไม่สู้แสง วุ้นในตาเสื่อม พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพของดวงตา ด้วยสูตรทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด
ที่ได้รับการรับรอง Omni-Directional : ด้วยการนำเอาซานโทฟิว
และไคลป์ท๊อกซาตินมารวมกัน พร้อมสารอาหารอีกหลายชนิด
ปัจจุบันแคปซูล Ai-ming เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมให้กับดวงตาของคุณ
เพื่อดูแลดวงตาของคุณให้สดใสตลอดไป ดีคอนแทค (dcontact)
จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา เช่น

-ผู้ที่มีอาการสายตาสั้นเทียมหรือระดับสายสั้นลึก
-ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน
-ผู้ที่จอตาเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพที่เกิดจากโรคเบาหวาน
-ผู้ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน
-ผู้ที่ทำงานผลัดกลางคืนเป็นประจำ
-ผู้ที่ขับรถเป็นระยะเวลานานๆ
-ผู้สูงอายุที่มีสายตาฝ้าฟาง
-ผู้ที่มีแนวโน้มที่น้ำตาจะไหลเมื่อเห็นแสงจ้า
-ผู้ที่มีสายตายาว
-ผู้ที่มีอาการวุ้นในตาเสื่อมทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง
-ผู้ที่มีอาการเยื่อบุตาอักเสบ
-ผู้ที่มีอาการเสื่อมของดวงตา เช่น ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม วุ้นในตาเสื่อม
-ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากๆ
-ผู้ที่มีปัญหาจอประสาทตาหรือเลนส์ตามีการเปลี่ยนแปลง

ดี-คอนแทค (D-CONTACT) ดีอย่างไร?

ประสบการณ์ ผู้ใช้ 

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแล้วแต่บุคคล

ประสบการณ์ ผู้ใช้

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแล้วแต่บุคคล

ประสบการณ์ ผู้ใช้

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแล้วแต่บุคคล

Visitors: 3,635